Blog

Unieważnienie umowy kredytu, a brak pełnej spłaty kapitału

27.07.2021
Wielu frankowiczów wstrzymuje się ze skierowaniem pozwu, z uwagi na ryzyko wystąpienia banku z roszczeniem o zwrot kapitału w znacznej kwocie. Czy istnieją rozwiązania pozwalające na wybrnięcie z impasu? Skutki teorii dwóch kondycji Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, przy rozliczaniu umowy kredytu, której sąd stwierdził nieważność, stosuje…
czytaj dalej

Gdy bank zwleka z wydaniem zaświadczenia

23.07.2021
Jedną z pierwszych rekomendacji dla Klienta jest uzyskanie z banku zaświadczenia o stanie spłaty kredytu. W ostatnim czasie Klienci zgłaszają problemy z otrzymaniem właściwego dokumentu. Poniżej przedstawimy wskazówki jak poradzić sobie z bankiem utrudniającym postępowanie.  Co powinno zawierać zaświadczenie? Zaświadczenie o stanie spłaty…
czytaj dalej

Zawieszenie postępowania w oczekiwaniu na uchwałę SN

21.07.2021
W ostatnich tygodniach część sędziów decyduje się na zawieszenie postepowań frankowych do czasu opublikowania uchwały SN. Czy jest to rozwiązanie konieczne i jak wpływa na sytuację frankowicza? Zasady zawieszenia postępowania Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeśli rozstrzygnięcie w sprawie zależy od innego postępowania cywilnego.…
czytaj dalej

Restrukturyzacja banku – czego może spodziewać się frankowicz?

19.07.2021
Co pewien czas w mediach pojawia się informacja o słabej kondycji finansowej banków posiadających duże portfele kredytów z elementem waloryzacji do CHF. Takie wieści wzbudzają we frankowiczach niepokój. Jaki wpływ na możliwość dochodzenia roszczeń przez kredytobiorców ma restrukturyzacja banku? Czy bank przestanie istnieć? Zgodnie z Ustawą…
czytaj dalej

Rzecznik Finansowy odpowiada na pytania SN

29.06.2021
W czwartek, 24 czerwca 2021 roku, Rzecznik Finansowy zajął oficjalne stanowisko w sprawie skierowanych przez Sąd Najwyższy pytań związanych z orzeczeniem mającym rozstrzygnąć wątpliwości frankowiczów. Zdanie Rzecznika Finansowego Dla osób śledzących działalność Rzecznika Finansowego nie będzie zaskoczeniem, że opowiedział się on przeciwko…
czytaj dalej

Znamy już odpowiedzi TSUE na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (C-19/20)

29.04.2021
Poznaliśmy stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-19/20, które jest niejako wstępem do zbliżającej się wielkimi krokami uchwały Sądu Najwyższego, którego posiedzenie wyznaczono na 11 maja. Jak orzeczenie TSUE wpłynie na sytuację frankowiczów? Dzisiejsze orzeczenie – choć nie wyjaśniło wszystkich…
czytaj dalej

Proces czy ugoda?

28.04.2021
Frankowicze od wielu lat liczą na systemowe rozwiązanie problemu kredytów waloryzowanych do CHF. W ostatnich miesiącach obserwujemy wzmożoną aktywność przedstawicieli banków, a także organów nadzoru, których celem ma być wypracowanie optymalnego planu dla zakończenia frankowej epopei. Do tej pory wszelkie próby osiągnięcia odgórnego rozwiązania…
czytaj dalej

Stanowisko TSUE w sprawie C-19/20

27.04.2021
Już 29 kwietnia 2021 roku TSUE udzieli odpowiedzi na pytania Gdańskiego Sądu Okręgowego. Temat wyroku C-19/20 nie budzi tak silnych emocji, jak kwestia uchwały Sądu Najwyższego, jednak z uwagi na istotność zagadnień, jakie będą przedmiotem rozstrzygnięcia, stanowi obowiązkową pozycję, z którą…
czytaj dalej

Korzystny dla konsumentów wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie C-485/19

23.04.2021
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Profi Credit Slovakia  (C-485/19), w którym udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez Sąd Rejonowy w Preszowie na Słowacji. Sprawa dotyczyła słowackiego konsumenta, który dopiero po spłacie całości kredytu powziął informację o tym, że jego umowa zawierała klauzule…
czytaj dalej

Sąd Najwyższy po raz kolejny w obronie współuprawnionych z akcji i udziałów

13.04.2021
W wyroku z dnia 10 listopada 2020 r. (sygn. akt V CSK 518/18) Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Klientów Kancelarii OŻÓG // PYTLAK w sprawie o ogromnym znaczeniu dla ochrony praw współuprawnionych z akcji i udziałów. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał…
czytaj dalej

Uchwała Sądu Najwyższego ws. kredytów frankowych ponownie przełożona

09.04.2021
Sąd Najwyższy po raz kolejny przesunął wydanie uchwały dotyczącej kredytów frankowych. Tym razem termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej wyznaczono na 11 maja 2021 roku. Co jest powodem kolejnego przesunięcia terminu posiedzenia? Tym razem jako powód zmiany terminu,…
czytaj dalej

Roszczenia przeciwko bankowi a sprzedaż nieruchomości objętej kredytem

26.03.2021
Sprzedaż nieruchomości objętej tzw. kredytem frankowym wiąże się ze spłatą całości zobowiązania kredytowego i wygaśnięciem umowy. Taka sytuacja często rodzi wątpliwości po stronie kredytobiorców, co do tego, czy mogą wystąpić z pozwem przeciwko bankowi.  Sprzedaż nieruchomości oraz całkowita spłata kredytu nie zamykają jednak drogi…
czytaj dalej

Ile kosztuje proces frankowicza z bankiem?

25.03.2021
Frankowicze decydując się na skierowanie pozwu przeciwko bankowi, powinni liczyć się z koniecznością poniesienia związanych z tym kosztów. Wielu kredytobiorców odstrasza wizja poniesienia tych wydatków, powodując wątpliwości co do zasadności i chęci wszczynania sporu z bankiem. Jednak należy pamiętać, że wynik postępowania oprócz…
czytaj dalej

Należyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez bank w kontekście frankowiczów

24.03.2021
Kredyty frankowe były przedstawiane przez banki jako produkty niezwykle atrakcyjne, pozwalające na uzyskanie żądanej kwoty kredytu przy znacząco mniejszej racie. Problem ryzyka był traktowany w umowach marginalnie. Banki asekuracyjnie umieszczały w umowach oświadczenia konsumentów o świadomości ryzyka, jednak jak miało…
czytaj dalej

W jaki sposób banki zniechęcają konsumentów do składania pozwów frankowych

23.03.2021
Losy frankowiczów w doskonały sposób można opisać słowami Mahatmy Ghandiego: „Najpierw Cię ignorują. Potem śmieją się z Ciebie. Później z Tobą walczą. Później wygrywasz.” Analizując aktualną sytuację frankowiczów można wskazać, że znajdują się oni na pograniczu walki i zwycięstwa. Bez wątpienia w kategoriach…
czytaj dalej

Wspólny kredyt we frankach, a rozwód lub rozdzielność majątkowa

22.03.2021
Tematem budzącym liczne wątpliwości, jest możliwość dochodzenia przez kredytobiorców roszczeń w oparciu o nieważność zawartej wspólnie umowy kredytu po rozwodzie małżonków, czy też po ustanowieniu przez nich rozdzielności majątkowej w czasie trwania małżeństwa. Spróbujemy przybliżyć to, jak wygląda ten proces. Wspólne zobowiązanie oznacza zwykle…
czytaj dalej

Zmiana terminu uchwały Sądu Najwyższego

20.03.2021
Posiedzenie Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej, które elektryzuje dużą część społeczeństwa, odbędzie się 13 kwietnia 2021 r, a nie jak dotychczas zakładano 25 marca 2021 r.…
czytaj dalej

Nieważność umowy kredytowej we franku – teoria dwóch kondykcji a teoria salda

19.03.2021
Ustalenie przez sąd nieważności umowy kredytowej skutkuje tym, że umowa jest uznawana za nigdy niezawartą (niebyłą). Z tej przyczyny pomiędzy stronami umowy powstaje obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń. Jedną z głównych osi sporu w przypadku procesów frankowych, jest ta odnosząca się do metody rozliczenia kredytu…
czytaj dalej

Status konsumenta a kwestia kredytu frankowego

16.03.2021
W ramach informacji o dochodzeniu roszczeń związanych z tzw. „umowami frankowymi”, bardzo często przewija się odwołanie do wymogu posiadania przez kredytobiorcę statusu konsumenta w chwili zawierania umowy kredytu. W tym artykule wyjaśnimy, co to oznacza. Umowa kredytu – kim jest konsument? Zgodnie z obowiązującymi przepisami…
czytaj dalej

Franki – widmo. Czy banki pożyczały pieniądze, których nie posiadały?

12.03.2021
Pełnomocnicy banków za wszelką cenę usiłują przekonać sądy, iż mimo realnego przeniesienia całości ryzyka kursowego na konsumentów i poniesienia przez nich ogromnych strat, banki nie osiągnęły korespondujących z nimi korzyści, gdyż same nabywały waluty, z których kredyty były udzielane. Czy banki rzeczywiście nabywały franki celem udzielenia…
czytaj dalej

O co pytają prawnicy banku na rozprawach w sprawie tzw. kredytów frankowych?

11.03.2021
Wśród obsługiwanych przez naszą kancelarię frankowiczów duże zainteresowanie budzi kwestia pytań, jakich należy się spodziewać ze strony pełnomocników banków. O co pytają banki? Czego będą chciały dowiedzieć się ode mnie osoby, które będą mnie przesłuchiwać?  Odpowiedź jest prozaiczna –…
czytaj dalej

Koniec publikacji wskaźnika LIBOR – szansa czy zagrożenie dla frankowiczów?

08.03.2021
Wskaźnik LIBOR jest nierozerwalnie związany z kredytami frankowiczów. Dlaczego jest tak istotny? Obok marży banku stanowi jedną ze składowych oprocentowania kredytów waloryzowanych do CHF. Z końcem 2021 roku frankowicze staną przed nowym wyzwaniem – końcem LIBOR-u. BREXIT z LIBOR-em LIBOR (ang. London…
czytaj dalej

Pozew po pełnej spłacie kredytu frankowego

25.02.2021
Wielu frankowiczów obserwujących wzrost kursu CHF w dłuższej perspektywie, podjęło decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu. Kosztem wielu wyrzeczeń i niejednokrotnie przy poświęceniu życiowych oszczędności, kredytobiorcy uwolnili się od kłopotliwych zobowiązań. Aktualnie część z nich zadaje sobie pytanie, czy mogą jeszcze odzyskać…
czytaj dalej

Utrata dokumentacji kredytowej przez frankowicza – czy można rozpocząć spór z bankiem bez niej?

19.02.2021
Przeprowadzki, zmiany sytuacji życiowej oraz nadmiar dokumentów w wersji papierowej mogą prowadzić do zagubienia ważnych dokumentów, których treść stanowi podstawę do wystąpienia z roszczeniami przeciwko bankowi. Jak rozwiązać tą problematyczną sytuację? Co zrobić, gdy dokumentacja kredytu frankowego zaginęła? Gdy kredytobiorca, decydując się na rozpoczęcie sporu z bankiem,…
czytaj dalej

Ratingi banków a sprawy frankowe

16.02.2021
Wyrok TSUE w sprawie C-260/18 Dziubak zadziałał na banki niczym sygnał do zwiększania rezerw. Po raz pierwszy poczuły one wyraźne zagrożenie ze strony kredytobiorców, a wadliwość umów została jednoznacznie potwierdzona. Zwiększanie rezerw wywołało poruszenie w środowisku finansistów, a także kredytobiorców, stawiających sobie pytanie:…
czytaj dalej

Jak będą orzekać sądy w sprawach frankowiczów w 2021 roku?

09.02.2021
Po okresie niepewności i chaosu interpretacyjnego sprawy frankowiczów mają w końcu szanse na jednolite rozstrzygnięcia. Kolejne postanowienia sądów europejskich i krajowych zaczynają wyznaczać kierunek, w jakim będą orzekać sądy. Sędziowie będą mieli mniej wątpliwości, a procesy wytaczane bankom przez frankowiczów zaczną nabierać tempa. …
czytaj dalej

Umowy kredytów frankowych a klauzule niedozwolone

29.01.2021
Zdarza się, że umowy tzw. „kredytów frankowych” zawierają niedozwolone zapisy, które zaburzają relacje między kredytodawcą, a kredytobiorcą. Są one jednak elementem, który może okazać się przydatny w czasie sporu z bankiem. Co to jest klauzula abuzywna? Klauzula abuzywna to niedozwolona klauzula umowna, która nie została uzgodniona…
czytaj dalej

Właściwość miejscowa sądu – udogodnienia dla frankowiczów

27.01.2021
Jeszcze do niedawna frankowicze mogli kierować pozwy przeciwko bankom wedle siedziby pozwanego, ewentualnie zgodnie z miejscem zawarcia umowy. Wraz z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 7 listopada 2019 roku, kredytobiorcy uzyskali możliwość inicjowania postępowań w sądach właściwych dla ich miejsca…
czytaj dalej

Wniosek o zabezpieczenie powództwa szansą na wcześniejsze zaprzestanie spłaty kredytu frankowego

12.01.2021
Sądy coraz częściej decydują się na udzielenie zabezpieczenia w sprawach frankowych. Oznacza to, iż uwolnienie się od spłaty uciążliwych rat kredytu możliwe jest na długo przed uzyskaniem rozstrzygnięcia w sprawie.  Korzyści z zabezpieczenia w kontekście spraw frankowych Wstrzymanie obowiązku uiszczania rat przez czas trwania postępowania…
czytaj dalej

Etapy i czas trwania postępowania w sprawach frankowych

07.01.2021
Dla wielu kredytobiorców kluczową kwestią jest określenie, jak długo będą czekali na rozstrzygnięcie batalii z bankiem, z jakich etapów składa się postępowanie, a także jakie powinno być ich prywatne zaangażowanie w cały proces. W niniejszym artykule znajdą Państwo odpowiedzi na te kwestie. Przebieg…
czytaj dalej

Czy roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytu CHF lub o zwrot nienależnego świadczenia może być przedawnione?

15.12.2020
Sprawy dotyczące kredytów frankowych stanowią coraz częstszy przedmiot postępowań sądowych. Czy frankowicze powinni „liczyć się z czasem”? Czy ich roszczenia o unieważnienie umowy bądź zwrotu wpłaconych bankowi roszczeń mogą ulec przedawnieniu? Na te pytania odpowiemy w artykule. Przedawnienie – na czym właściwie polega?…
czytaj dalej

Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia sprawy „frankowej”?

08.12.2020
Kredytobiorcy chcący rozpocząć przygotowania do sporu z bankiem, często szukają informacji o tym, jakie dokumenty powinni przygotować. Od czego zacząć? Co jest potrzebne prawnikowi, żeby przeanalizować i ocenić sprawę? Priorytetem jest umowa o kredyt Pierwszym i najistotniejszym dokumentem, jest umowa kredytowa wraz z jej załącznikami. W jej…
czytaj dalej

Co powinno zawierać zaświadczenie o stanie spłaty kredytu frankowego?

02.12.2020
Każdy podmiot, który przeprowadza analizę umowy kredyt, na potrzeby wystąpienia z roszczeniami przeciwko bankowi prosi kredytobiorcę o przekazanie zaświadczenia o stanie spłat kredytu. Do czego jest potrzebny ten dokument i co powinien zawierać? Czym jest zaświadczenie o stanie spłat i w jakim celu jest uzyskiwane? Zaświadczenie…
czytaj dalej

Opinia biegłego w sprawie frankowej – koszty, czas i zasadność

27.11.2020
Potrzeba przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego pojawia się w sprawach, do których rozstrzygnięcia wymagana jest specjalistyczna wiedza. Nierzadko jest to konieczne w kwestiach dotyczących kredytów frankowych. Kiedy warto postarać się o opinię biegłego? W procesach frankowych niejednokrotnie konieczne okazuje się zasięgnięcie fachowych informacji z zakresu…
czytaj dalej

Unieważnienie a „odfrankowienie” lub uzupełnienie umowy – różnice w skutkach danego rozstrzygnięcia i ich wpływ na sytuację ekonomiczną powoda

16.11.2020
Umowy kredytów powiązanych z walutą obcą zawierają wady prawne, uzasadniające stwierdzenie ich nieważności albo utrzymanie ich w mocy, lecz po uprzedniej eliminacji postanowień niedozwolonych. Decydująca w tym zakresie jest wola konsumenta wskazana w żądaniach pozwu. Skutki stwierdzenia nieważności umowy Podstawowym skutkiem stwierdzenia…
czytaj dalej

Kto będzie pozwanym w sprawie frankowej, gdy bank został przejęty?

30.10.2020
Większość umów kredytów frankowych wykonywanych do dziś, zawarto przeszło 12 lat temu. W tym czasie sektor finansowy ulegał rynkowym zmianom. Pomiędzy bankami dochodziło do fuzji i przejęć. Postępował proces koncentracji sektora bankowego, czego efektem jest dzisiaj zmniejszenie ich liczby…
czytaj dalej

Wezwanie do zapłaty – pierwszy krok w postępowaniu frankowym

24.09.2020
Wezwanie do zapłaty najczęściej pierwszym pismem w sprawie przeciwko bankowi. Nie jest natomiast niezbędne w przypadku podjęcia decyzji o wystąpieniu na drogę sądową. Skuteczne doręczenie takiego wezwania ma jednak swoje zalety. Jak powinno wyglądać skierowane do banku wezwanie do zapłaty? Takie pismo nie musi spełniać…
czytaj dalej

Gdy sukcesja prowadzi do sporu o majątek

26.11.2018
Gdy sukcesja prowadzi do sporu o majątek Jednym z najczęściej dyskutowanych zjawisk społeczno-gospodarczych, dotykających założycieli firm rodzinnych, jest następująca obecnie zmiana pokoleniowa. Po blisko dwudziestu latach od rozpoczęcia transformacji, po okresie intensywnego budowania pozycji rynkowej,…
czytaj dalej

Zagrożenia dla bezpiecznej sukcesji firmy rodzinnej – jak ich uniknąć?

30.03.2018
Firma rodzinna to wielki kapitał, który w odpowiednim czasie warto przekazać w zaufane ręce osób najbliższych. Z badań polskiego rynku wynika jednak, że do skutecznej sukcesji biznesu prowadzonego w ramach rodziny dochodzi zaledwie w 30% przypadków.
czytaj dalej

Sprawa spadkowa w kraju lub poza granicami cz.I

28.03.2018
Cykl: Sprawa spadkowa w kraju lub poza granicami W poprzednim wpisie wskazałem na jurysdykcję krajową i prawo właściwe jako dwie bazowe kwestie, które należy precyzyjnie ustalić, aby móc prawidłowo rozstrzygnąć sprawę spadkową z elementem zagranicznym. Dziś skupię się na przybliżeniu zagadnienia…
czytaj dalej

Prawo właściwe dla sprawy spadkowej

27.03.2018
Cykl: Sprawy spadkowe z elementem zagranicznym W naszym cyklu poświęconym dziedziczeniu „ponad granicami” przechodzimy dziś do zagadnienia ustalania prawa właściwego. Jak wspomniałem przy okazji zarysowywania tej problematyki, chodzi tu o identyfikację państwa, którego prawo merytoryczne (materialne) będzie znajdowało zastosowanie do rozstrzygnięcia sprawy spadkowej,…
czytaj dalej

Zakres ograniczenia praw skonfliktowanych wspólników w spółkach

18.10.2017
Cykl: Spór między współudziałowcami Problemy, z jakimi muszą borykać się osoby współuprawnione do akcji lub udziałów w spółce, związane z ustawowym wymogiem działania przez wspólnego przedstawiciela, w znaczący sposób blokują możliwość wykonywania praw korporacyjnych.
czytaj dalej

Jaki sąd rozpozna sprawę z elementem zagranicznym? cz.II

13.10.2017
Cykl: Sprawy spadkowe z elementem zagranicznym Po przedstawieniu krajowych rozwiązań w przedmiocie jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych pora na omówienie regulacji unijnej. Na wstępie warto zauważyć, że mowa o akcie prawnym, którego uchwalenie zajęło wyjątkowo dużo czasu i było poprzedzone licznymi debatami w gronie specjalistów z wielu różnych…
czytaj dalej

Prawa udziałowców w spółkach oraz poza nimi

21.09.2017
Powróćmy do tematu wykonywania praw korporacyjnych wchodzących w skład masy spadkowej. Przy mnogości udziałowców Kodeks spółek handlowych wymaga, aby wykonywanie takich praw odbywało się za pośrednictwem wspólnego przedstawiciela. W praktyce ten zamysł ustawodawcy może prowadzić…
czytaj dalej

Kompetencje procesowe prokuratora w sporze o majątek małoletniego spadkobiercy

14.09.2017
Cykl: Małoletni spadkobierca W poprzednim wpisie z cyklu “Małoletni spadkobierca” zarysowałem koncepcję obrony praw małoletniego spadkobiercy w przekształcanej spółce rodzinnej poprzez zwrócenie się do prokuratora z wnioskiem o wytoczenie powództwa mającego na celu zniweczenie uchwały o przekształceniu. Dziś chciałbym rozwinąć ten temat, wskazując przede…
czytaj dalej

Prokurator w obronie małoletniego spadkobiercy

24.08.2017
Cykl: Małoletni spadkobierca W dotychczasowych dwóch wpisach z cyklu „Małoletni spadkobierca” przedstawiłem problemy, z jakimi musi zmierzyć się małoletni spadkobierca blokowany w możliwości wykonywania odziedziczonych praw korporacyjnych w spółce rodzinnej. W poniższej notce chciałbym opisać jedno z możliwych rozwiązań tej sytuacji, na bazie autentycznych…
czytaj dalej

Brak wspólnego przedstawiciela instrumentem wrogiego przejęcia majątku

17.08.2017
Cykl: Spór między spadkobiercami Jak wspomniałem w jednym z poprzednich wpisów, spadkobranie w odniesieniu do praw korporacyjnych niesie ze sobą ryzyko powstania sytuacji, w której możliwość wykonywania tych praw zostanie skutecznie zablokowana do czasu ustanowienia wspólnego przedstawiciela współuprawnionych spadkobierców. To ustanowienie może z kolei okazać się…
czytaj dalej

Małoletni spadkobierca instrumentem do wrogiego przejęcia majątku – cz. II

25.07.2017
Cykl: Małoletni spadkobierca W niniejszym wpisie powracam do problemu wykorzystywania małoletniości spadkobiercy akcji jako karty przetargowej w walce o władzę w spółce rodzinnej. Opisywałem już, na kanwie doświadczeń Kancelarii, jak ograniczenia wynikające z prawa rodzinnego mogą zostać użyte do wyzucia małoletniego spadkobiercy z majątku spadkowego…
czytaj dalej

Brak wspólnego przedstawiciela i paraliż praw spadkobierców w spółkach

25.06.2017
Cykl: Spór między spadkobiercami Prawa wynikające z faktu bycia udziałowcem czy akcjonariuszem spółki, jako prawa majątkowe, mogą stanowić element spadku. Tak samo jak cała reszta spadku, do momentu przeprowadzenia jego działu, prawa korporacyjne są objęte współwłasnością spadkobierców. W tym miejscu zapewne…
czytaj dalej

Małoletni spadkobierca instrumentem do wrogiego przejęcia majątku – cz. I

13.06.2017
Cykl: Małoletni spadkobierca Spółki rodzinne ze swej istoty skupiają często akcjonariuszy lub udziałowców należących do różnych pokoleń. To zróżnicowanie może mieć dobre i złe następstwa. Z jednej strony obecność dzieci czy wnuków w spółce założonej przez seniorów rodu pozwala tym ostatnim na wczesne wprowadzanie…
czytaj dalej