Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia sprawy „frankowej”?

Kredytobiorcy chcący rozpocząć przygotowania do sporu z bankiem, często szukają informacji o tym, jakie dokumenty powinni przygotować. Od czego zacząć? Co jest potrzebne prawnikowi, żeby przeanalizować i ocenić sprawę?

Priorytetem jest umowa o kredyt

Pierwszym i najistotniejszym dokumentem, jest umowa kredytowa wraz z jej załącznikami. W jej treści znajdują się informacje na temat wzajemnych zobowiązań stron, w tym, co najistotniejsze – zapisy dotyczące walutowej klauzuli przeliczeniowej, czy klauzule abuzywne (niedozwolone).

Jednym z głównych załączników do właściwej umowy jest regulamin kredytowania lub ogólne warunki umów aktualne na dzień zawierania umowy kredytowej. W powyższych dokumentach bardzo często powtarzane są postanowienia dotyczące klauzul przeliczeniowych.

Istotnymi dokumentami są także wszelkie aneksy zawierane w toku wykonywania umowy. Zdarza się, że kredytobiorcy podwyższają kwotę kredytu, wydłużają okres kredytowania czy wnioskują o wakacje kredytowe. 

Jakie dokumenty warto jeszcze przygotować?

Niezmiernie istotnym dokumentem jest zestawienie wpłat dokonanych przez Klienta na rzecz banku tytułem wykonywania umowy, wraz z oprocentowaniem każdej z rat. Na podstawie zestawienia Kancelaria może precyzyjnie określić wysokość roszczeń, które następnie znajdą się w pozwie przeciwko bankowi.

Warto uzyskać także przygotowane przez bank zaświadczenie, w którym powinna znaleźć się informacja o wysokości udostępnionego kredytu oraz ilość transz, w których ten kredyt został udostępniony. O tym, co powinno się w nim znaleźć, pisaliśmy w tym artykule.

W jaki sposób uzyskać niezbędną dokumentację?

W celu uzyskania dokumentów wymaganych do pozwu należy złożyć do banku wniosek o wydanie dokumentów oraz wskazanych wyżej zaświadczeń.

W przypadku zainteresowania ofertą Kancelarii bezpłatnie udostępnimy wniosek, który należy złożyć w oddziale banku. Warto jednak mieć na uwadze, że z uzyskaniem dokumentów wiążą się również dodatkowe opłaty w wysokości określonej przez dany bank.

Krótkie podsumowanie

Do sporządzenia pozwu, który jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia sporu, niezbędne jest skompletowanie wielu dokumentów. Należy przygotować umowę kredytu wraz z ewentualnymi załącznikami i aneksami, regulamin, historię spłaty rat oraz wszelką korespondencję z bankiem.