Pomoc prawna dla frankowiczów

Banki, udzielając kredytów nominowanych w walucie obcej, wystawiły swoich klientów na znaczne ryzyko zmiany kursu franka szwajcarskiego lub euro. Będąc instytucjami zaufania publicznego, posiadającymi profesjonalną wiedzę finansową, nadużyły swojej pozycji wobec kredytobiorców, którzy – jako konsumenci – mogli nie mieć świadomości skali zagrożeń.

Poszkodowani posiadacze kredytów we franku szwajcarskim i innych walutach obcych mogą wystąpić z zasadnym roszczeniem wobec banku – co potwierdzają stanowiska polskich i europejskich sądów.

W ramach Kancelarii Prawnej Ożóg//Pytlak wydzieliliśmy dedykowany zespół do obsługi spraw frankowych, w którego skład wchodzą adwokaci i radcy prawni z doświadczeniem i sukcesami w dochodzeniu takich roszczeń. Obecnie pracujemy z blisko 500 posiadaczami kredytu frankowego – na różnych etapach sprawy. Już 12 spraw frankowych prowadzonych z udziałem członków naszego zespołu zakończyło się zwycięstwem.

Naszym celem jest zapewnienie poszkodowanym kredytobiorcom tych samych najwyższych kompetencji i standardów, jakie stosujemy przy prowadzeniu złożonych spraw o wielomilionowej wartości.

Jeśli skorzystasz z naszej pomocy, rozpoczniemy w Twoim imieniu spór prawny z bankiem, którego celem będzie unieważnienie krzywdzącej umowy kredytu lub jej odfrankowienie – w sądzie lub na drodze wynegocjowanej ugody. Możliwe korzyści to:

  • Zwrot nadpłaconych rat
  • Zmniejszenie lub wyzerowanie salda Twojego zadłużenia
  • Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej Twojej nieruchomości

Skontaktuj się z nami – po przeanalizowaniu dokumentacji przedstawimy Ci możliwe scenariusze oraz koszty prowadzenia Twojej sprawy.

Zajmujemy się również sprawami kredytów całkowicie spłaconych oraz tych, w których bank rozpoczął egzekucję.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS