Spory Pracownicze

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

Prowadzimy spory ze stosunku zatrudnienia, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i innych form prawnych. Wszechstronną i praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa związków zawodowych oraz prawa cywilnego wspieramy wieloletnim doświadczeniem procesowym w tej dziedzinie. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach zbiorowych, wspomagamy procesy restrukturyzacji zatrudnienia.

Krótki opis sprawy: reprezentacja pracodawcy w sporze pracowniczym związanym z rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika z tytułu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Wskazywanie zakresu podstawowych obowiązków pracowniczych przez pryzmat miejsca pracownika w strukturze organizacyjnej pracodawcy. Problematyka konsultacji ze związkami zawodowymi. Moment podjęcia przez pracodawcę wiadomości o wystąpieniu podstaw do rozwiązania umowy o pracę (ustalanie tych okoliczności było procesem ciągłym w ramach złożonego badania wewnątrzzakładowego).

WPS: ok. 250 tys. zł. Stan sprawy: postępowanie przed sądem I instancji.

Krótki opis sprawy: reprezentacja klienta w sprawie przeciwko jego byłemu współpracownikowi.

Naruszenie postanowienia o zakazie konkurencji określonego w umowie o współpracę. Wykładnia kilku równoległych zapisów umownych przewidujących sankcję kary umownej. Problematyka kumulacji i miarkowania kar umownych.

WPS: ok. 300 tys. zł. Stan sprawy: postępowanie przed sądem I instancji.

Serwis dedykowany: SPORYMAJĄTKOWE