Remigiusz Kaczmarek

Aplikant radcowski specjalizujący się w sporach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów odszkodowawczych dotyczących zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Coroczny laureat Stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla Najlepszych Studentów. W czasie studiów realizował swoją misję pomagania innym poprzez udział w Klinice Prawa, działającej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, którą ukończył z wyróżnieniem.

Wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w najbardziej złożonych sporach majątkowych, inwestycyjnych i z zakresu prawa piłkarskiego.

Wspólnik w kancelarii. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie spornych aspektów sukcesji, sporów korporacyjnych, jak również postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących procesu budowlanego (nominalna wartość prowadzonych przez niego sporów sądowych przekracza 3 mld zł). Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu złożonych umów z zakresu obrotu gospodarczego, w tym umów o roboty budowlane, najmu powierzchni komercyjnych, o dzieło (wraz z kompleksową regulacją praw własności intelektualnej).

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies (University of  Florida), a także Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (European Finanse and Banking). Członek Stowarzyszenia MENSA Polska.