Marta Kraszewska-Cuch

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w  prowadzeniu sporów majątkowych z obszaru prawa gospodarczego i cywilnego oraz w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego.  

Specjalizuje się w obsłudze prawnej postępowań sądowych cywilnych, gospodarczych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniach arbitrażowych.

Świadczyła pomoc prawną na rzecz podmiotów prywatnych i z sektora publicznego, przy transakcjach handlowych, procesach inwestycyjnych oraz w zakresie wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami i w postępowaniach o udzielenie pomocy publicznej.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy UMK w Toruniu.

Posiada uprawnienia certyfikowanego mediatora gospodarczego (I stopnia).

Specjalizuje się w sporach sądowych dotyczących powiązanych z walutą obcą kredytów denominowanych i indeksowanych.

Doświadczenie w sporach związanych z kredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej zdobywała podczas czynnego uczestnictwa w licznych sporach frankowych po stronie pozwanego banku. Obecnie wspiera konsumentów, wykorzystując zdobytą wcześniej wiedzę.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W okresie studiów jej zainteresowania skupiały się w obszarze prawa własności intelektualnej, czego owocem była obrona pracy magisterskiej dotyczącej tematyki udzielania patentu na wynalazek w procedurze europejskiej. Laureatka Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Studentów.

Wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w najbardziej złożonych sporach majątkowych, inwestycyjnych i z zakresu prawa piłkarskiego.

Wspólnik w kancelarii. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie spornych aspektów sukcesji, sporów korporacyjnych, jak również postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących procesu budowlanego (nominalna wartość prowadzonych przez niego sporów sądowych przekracza 3 mld zł). Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu złożonych umów z zakresu obrotu gospodarczego, w tym umów o roboty budowlane, najmu powierzchni komercyjnych, o dzieło (wraz z kompleksową regulacją praw własności intelektualnej).

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies (University of  Florida), a także Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (European Finanse and Banking). Członek Stowarzyszenia MENSA Polska.

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w najbardziej złożonych sporach o majątki prywatne i biznesowe.

Wspólnik zarządzający kancelarią. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie spornych aspektów sukcesji, transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw (nominalna wartość prowadzonych przez niego sporów sądowych przekracza 7 mld zł). Doradza również przy transakcjach handlowych, zarówno na rzecz podmiotów krajowych, jak i międzynarodowych.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies (University of  Florida).

Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w najbardziej złożonych aspektach prawnych oraz ekonomiczno-finansowych działalności gospodarczej.

Jako ekspert współpracuje z administracją rządową i samorządową, organami władzy publicznej oraz organizacjami biznesowymi, komisjami i komitetami zajmującymi się problematyką podatkową. W latach 1989–2003 dyrektor departamentu a następnie wiceminister w ministerstwie finansów. Od ponad dwudziestu lat wykładowca w zakresie finansów publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka dziewięciu książek i około dwustu monografii oraz artykułów poświęconych prawu finansowemu. Laureatka wielu nagród, wyróżnień i najwyższych pozycji w rankingach doradców podatkowych.

Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych