Anna Wójcik

Specjalizuje się w postępowaniach spornych dotyczących prawa gospodarczego (w tym inwestycji budowlanych, prawa bankowego, kontraktowego i prawa pracy) oraz prawa karnego.

Doradza klientom zarówno na etapie przedsądowym, jak również reprezentuje ich przed sądami powszechnymi oraz organami ścigania. Jej doświadczenie obejmuje zarówno reprezentację oskarżonych, jak również osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Wpisana na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacją w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.