Joanna Berzyńska-Garal

W 2013 roku ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach programu Erasmus odbyła stypendium na Wydziale Prawa Erasmus Universiteit Rotterdam. Ukończyła również Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Florida F. G. Levin College of Law.

W swojej pracy koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu prawa nieruchomości, w tym postępowań reprywatyzacyjnych i obsługą procesu nabycia nieruchomości, oraz prawa handlowego. Zajmuje się także bieżącym doradztwem korporacyjnym, w tym zakładaniem spółek oraz reprezentowaniem klientów podczas zgromadzeń. Ponadto, zajmuje się kwestiami związanymi z wdrożeniem RODO u przedsiębiorców z branży deweloperskiej. Posiada także doświadczenie w przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacji klientów przed sądami, w tym w szczególności w postępowaniach cywilnych i gospodarczych.

W czasie studiów była zaangażowana w pracę na rzecz Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego była Przewodniczącą. Zasiadała również w Radzie Wydziału.

Włada biegle językiem angielskim.