Karolina Kaniowska

Specjalizuje się w sporach sądowych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych.

Od 2018 roku wspiera konsumentów w sprawach przeciwko bankom. W bieżącej pracy łączy zagadnienia prawne i finansowe.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wpisana na listę Maklerów Papierów Wartościowych.