Katarzyna Rybicka

Specjalizuje się w sporach sądowych dotyczących powiązanych z walutą obcą kredytów denominowanych i indeksowanych.

Doświadczenie w sporach związanych z kredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej zdobywała podczas czynnego uczestnictwa w licznych sporach frankowych po stronie pozwanego banku. Obecnie wspiera konsumentów, wykorzystując zdobytą wcześniej wiedzę.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W okresie studiów jej zainteresowania skupiały się w obszarze prawa własności intelektualnej, czego owocem była obrona pracy magisterskiej dotyczącej tematyki udzielania patentu na wynalazek w procedurze europejskiej. Laureatka Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Studentów.

Wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.