Marta Kraszewska-Cuch

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w  prowadzeniu sporów majątkowych z obszaru prawa gospodarczego i cywilnego oraz w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego.  

Specjalizuje się w obsłudze prawnej postępowań sądowych cywilnych, gospodarczych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniach arbitrażowych.

Świadczyła pomoc prawną na rzecz podmiotów prywatnych i z sektora publicznego, przy transakcjach handlowych, procesach inwestycyjnych oraz w zakresie wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami i w postępowaniach o udzielenie pomocy publicznej.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy UMK w Toruniu.

Posiada uprawnienia certyfikowanego mediatora gospodarczego (I stopnia).