Paweł Pietrzak

Aplikant radcowski specjalizujący się w prowadzeniu sporów gospodarczych, w szczególności pomiędzy podmiotami z branży infrastrukturalnej.

Zdobywał doświadczenie na gruncie spraw dotyczących kontraktów o wielomilionowych wartościach, reprezentując wykonawców robót budowlanych w sporach przeciwko Skarbowi Państwa. W trakcie swojej praktyki nabył rozległą wiedzę z zakresu m.in. klauzuli rebus sic stantibus, kar umownych i wzorców FIDIC oraz prawa postępowania cywilnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W toku studiów interesował się różnymi dziedzinami prawa, co przekładało się bezpośrednio na zajmowanie najwyższych miejsc w konkursach z zakresu: prawa postępowania karnego, prawa pracy i międzynarodowego prawa publicznego. Coroczny laureat Stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla Najlepszych Studentów.

Wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.