Piotr Rogula

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem prawnym i biznesowym. Specjalizuje się w sporach sądowych dotyczących tematyki bankowej, finansowej oraz inwestycyjnej.

Posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu spraw konsumenckich przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym. Z powodzeniem zakończył wiele postępowań sądowych w sprawach kredytów denominowanych oraz indeksowanych do waluty obcej, w tym doprowadził do zawarcia ugód sądowych i pozasądowych z największymi bankami w Polsce. Ponadto ma bogatą praktykę w zakresie prowadzenia sporów dotyczących innych produktów finansowych, takich jak polisolokaty, akredytywy, płatności elektroniczne, pożyczki pozabankowe oraz obligacje korporacyjne.

Wielokrotnie negocjował umowy finansowania, jak również ustanawiane wraz z nimi zabezpieczenia transakcji. Doskonale rozumie i odnajduje się w realiach małych i średnich przedsiębiorstw oraz spraw konsumentów.

Przed dołączeniem do zespołu prawnego OŻÓG // PYTLAK, przez pięć lat prowadził własną praktykę zawodową oraz pełnił funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów z Prawa Lotniczego Uczelni Łazarskiego.