Remigiusz Kaczmarek

Aplikant radcowski specjalizujący się we wspieraniu konsumentów w sporach sądowych, dotyczących w szczególności kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w dochodzeniu praw konsumentów wobec instytucji finansowych, nabyte w trakcie pracy na rzecz renomowanej, łódzkiej kancelarii radców prawnych. W swojej praktyce pomagał również przedsiębiorcom, w szczególności z branży budowlanej, w dochodzeniu roszczeń wobec ich kontrahentów. Wspierał też osoby fizyczne w rozwiązywaniu ich problemów prawnych, wynikających z życia codziennego, w tym w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu rozstroju zdrowia i uszkodzenia ciała.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Coroczny laureat Stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla Najlepszych Studentów. W czasie studiów realizował swoją misję pomagania innym poprzez udział w Klinice Prawa, działającej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, którą ukończył z wyróżnieniem.

Wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.