Umowy kredytów frankowych a klauzule niedozwolone

Zdarza się, że umowy tzw. „kredytów frankowych” zawierają niedozwolone zapisy, które zaburzają relacje między kredytodawcą, a kredytobiorcą. Są one jednak elementem, który może okazać się przydatny w czasie sporu z bankiem.

Co to jest klauzula abuzywna?

Klauzula abuzywna to niedozwolona klauzula umowna, która nie została uzgodniona indywidualnie z konsumentem. Konsument nie miał wpływu na jej treść, jak również prawa i obowiązki konsumenta zostały określone w sposób, który jest sprzeczny z dobrymi obyczajami. Klauzula abuzywna narusza w sposób rażący interesy konsumenta i jest niewiążąca na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu cywilnego.

Jak rozpoznać, czy umowa zawiera w swej treści niedozwolone zapisy?

Stwierdzenie, że dana klauzula umowna jest niedozwolona, nie zawsze jest łatwe. W takiej sytuacji warto skorzystać ze wskazówek zawartych poniżej.

– Najprostszym sposobem jest wpisanie fragmentu klauzuli, który wzbudził naszą wątpliwość w wyszukiwarkę, w celu sprawdzenia czy ktoś inny miał podobną wątpliwość i pisał o danym zapisie jako o ,abuzywnej klauzuli.

– Warto także zweryfikować zapisy umowy pod kątem art. 385 KC, który zawiera katalog kryteriów oceny danej klauzuli.

– Kolejnym sposobem jest sprawdzenie bazy danych, zawierającej decyzje prezesa UOKiK. Zawiera ona listę klauzul abuzywnych zawartych zarówno w umowach bankowych, jak i ubezpieczeniowych. Każda pozycja zawiera decyzję z omówieniem, którą można pobrać w formacie PDF i wydrukować.

Klauzule abuzywne – czy można zrobić coś jeszcze?

W celu weryfikacji swoich umów kredytowych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego zachęcamy do pobrania mapy klauzul abuzywnych, sporządzonej przez Rzecznika Finansowego. Wskazany katalog klauzul niedozwolonych pochodzi z umów lub regulaminów kredytów hipotecznych zawieranych przez banki z konsumentami w okresie 2002-2009.

Rzecznik Finansowy tworząc niniejszy zbiór klauzul abuzywnych, opierał się na wzorcach umów przesłanych przez klientów w ramach postępowań interwencyjnych czy na też potrzeby wydania tzw. istotnych poglądów. Należy jednak pamiętać, że nie jest to zbiór zamknięty i jeżeli w katalogu nie ma zapisów takich jak w umowie, nie oznacza to, że dana umowa jest zgodna z prawem i nie zawiera zapisów niedozwolonych. Bardzo często banki modyfikowały treść postanowień abuzywnych, natomiast ich sens pozostawał taki sam. 

W celu wyjaśnienia wątpliwości i przeanalizowania umowy zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.