Utrata dokumentacji kredytowej przez frankowicza – czy można rozpocząć spór z bankiem bez niej?

Przeprowadzki, zmiany sytuacji życiowej oraz nadmiar dokumentów w wersji papierowej mogą prowadzić do zagubienia ważnych dokumentów, których treść stanowi podstawę do wystąpienia z roszczeniami przeciwko bankowi. Jak rozwiązać tą problematyczną sytuację?

Co zrobić, gdy dokumentacja kredytu frankowego zaginęła?

Gdy kredytobiorca, decydując się na rozpoczęcie sporu z bankiem, zorientuje się, że zaginęły jego dokumenty, istnieje sposób na ich odzyskanie.

Po pierwsze, powinien wystąpić do banku z wnioskiem o wydanie kopii zgromadzonej dokumentacji kredytowej, w szczególności:

– umowy kredytu wraz ze wszystkimi załącznikami, 

– regulaminu do umowy, obowiązującego w dacie jej zawarcia, 

– wszystkich aneksów do umowy, jakie zostały zawarte.

Jeżeli bank pośredniczył w zawarciu umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego lub ubezpieczenia na życie, klient może domagać się przekazania także takiej dokumentacji.

Warto pamiętać, że bank za wydanie tego typu dokumentacji pobierze od klienta opłatę – jej wysokość zależy od cennika obowiązującego w danym banku.

Jakie są dalsze kroki?

Gdy kredytobiorca zdobędzie komplet dokumentacji (na ten temat pisaliśmy także tutaj), powinien zwrócić się do podmiotu, który przeprowadzi profesjonalną analizę jego umowy, wskazując czy jej treść pozwala na wystąpienie z roszczeniami przeciwko bankowi. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnej analizy ich dokumentacji przez Kancelarię prosimy o kontakt: chf@ozogpytlak.pl