Zawieszenie postępowania w oczekiwaniu na uchwałę SN

W ostatnich tygodniach część sędziów decyduje się na zawieszenie postepowań frankowych do czasu opublikowania uchwały SN. Czy jest to rozwiązanie konieczne i jak wpływa na sytuację frankowicza?

Zasady zawieszenia postępowania

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeśli rozstrzygnięcie w sprawie zależy od innego postępowania cywilnego. W przypadku postepowań frankowiczów sądy zawieszają postępowania w drodze samodzielnej decyzji, bądź zwracają się do stron z wnioskiem o wskazanie stanowiska co do ewentualnego zawieszenia postępowania. Sytuacja, w której sąd prosi o stanowisko strony, jest znacznie korzystniejsza dla frankowicza, ponieważ stosując odpowiednią argumentację, można przekonać sąd, iż zawieszenie postępowania w oczekiwaniu na uchwałę nie jest korzystnym rozwiązaniem. 

Argumenty przeciwko zawieszeniu postępowania

Głównymi argumentami przemawiającymi za bezcelowością zawieszenia postępowania są:

1. ryzyko, iż uchwała Izby Cywilnej SN może nie zapaść,

2. ryzyko, iż w następstwie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich sporządzonego na prośbę SN, aktualny skład Izby Cywilnej SN nie został powołany wadliwie, co w sposób bezpośredni przekłada się na postrzeganie takiej uchwały jako ważnej i obowiązującej;

3. fakt, iż Sąd posiada aktualnie narzędzia pozwalające na wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie frankowej, w postaci orzecznictwa TSUE i krajowego;

4. fakt, iż w większości spraw zapadają wyroki w sprawach frankowych, a decyzje o zawieszaniu postępowań mają charakter marginalny i służą jedynie interesom banków, którym zależy na jak najmniejszej ilości merytorycznych rozstrzygnięć.

Sąd zawiesił postępowanie z urzędu – jak postąpić?

W przypadku zawieszenia postępowania z urzędu stronie niezadowolonej z takiego rozstrzygnięcia przysługuje zażalenie.

Zawieszenie postępowania – dla kogo korzystne?

Na zawieszeniu postępowania nie skorzystają frankowicze. W przypadku pozwania banku, każde opóźnienie sprawia, iż kredytobiorcy pozostają w stanie niepewności co do ważności zawartej umowy. Szczególnie ucierpią ci, który nie uzyskali zabezpieczenia w postaci wstrzymania płatności rat, ponieważ będą zwiększać pulę świadczenia nienależnego wpłacanego na korzyść banku. Postanowienia o zawieszeniu postępowania są natomiast wręcz pożądane przez banki. Dzięki nim opóźnia się czas, w jakim te instytucje będą zobowiązane do wypłaty zasądzonych na korzyść frankowiczów kwot. 

Które ośrodki najczęściej decydują się na zawieszenie postępowania?

Informacje o zawieszaniu postępowań na czas podjęcia uchwały SN najczęściej zapadają w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, a z pytaniem o stanowisko frankowiczów w tym zakresie występuje m.in. SO w Kielcach.